Nespoléhejte na osud, myslete na jistoty

Komu se nelení, tomu se zelení. Staré české přísloví jasně popisuje, že není dobré spoléhat jen na osud, ale naopak je třeba se o blaho a prosperitu přičinit. Prvotním impulsem k individuální prosperitě je práce, vlastní přičinlivost, píle a nadšení. Vše by ale přišlo vniveč, pokud by nebyla připravena takzvaná „ruční brzda“, což je pojistka pro případ, kdyby se něco nepovedlo. A že takových případů je!

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a tak se často stává, že se něco pokazí. Může to být poškození pracovních pomůcek v zaměstnání, nehoda v domácnosti nebo nepozornost na veřejnosti.  Prakticky vzato, v práci vám spadne na zem notebook a roztříští se, doma praskne hadice od pračky a vytopí půl paneláku a do třetice vám neposedné dítě shodí v obchodě několik lahví s vínem. Že se vám smůla běžně lepí na paty? Buďte o krok vpřed a vsaďte na prevenci.

Pojistná prevence

Tou je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, které má široký rozsah pojistné ochrany, nízkou spoluúčast s možností volby a celosvětovou platnost bez příplatku. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli, při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu.

pojištění odpovědnosti

V domácím pojetí se to nedá nazvat jinak, než pojistka proti blbosti. Chrání celou rodinu tak dokonale, že není vyžadována ani žádná spoluúčast. Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu.

Pojištění občanské odpovědnosti lze sjednat ve 4 variantách dle zvolené pojistné částky, od 3 do 10 milionů korun a má jednotný limit pojistného plnění na škody na zdraví, na majetku i škody finanční.

Transparentní pravidla

Pojistka ale není vyplacena, pokud jsou škody způsobeny úmyslně, nebo je způsobena následkem aplikace omamných a psychotropních látek, či požitím alkoholu, nebo se jedná o škodu na životním prostředí, na věcech půjčených nebo pronajatých a za škody, za které odpovídá pojištěný svému manželovi, sourozencům, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, pojistníkovi a osobám spolupojištěným.

Autor příspěvku: Admin