Jaké dobré skutky vykonalo deset největších zloduchů v historii?

Stalin, Hitler, Čingischán a mnozí další byli krutí a nelítostní vládci. Přesto i ti nejhorší z nejhorších udělali něco dobrého pro lidstvo.

1.      Joseph Stalin zdvojnásobil průměrnou délku života Rusů

Stalin byl zodpovědný za smrt více než 20 milionů Rusů. Je tedy s podivem, že se během jeho vlády průměrná délka života ruských občanů zvýšila z 32 na 68 let. Stalin zavedl pětileté plány, které výborně fungovaly. Zaměstnanost se zdvojnásobila. Průmyslová výroba vzrostla o 40%. Každý měl právo na bezplatnou zdravotní péči, čímž nemocnost obyvatelstva klesla na minimum.

2.      Džingischánova pokroková politika

Život jeho nepřátel byl těžký. Pro ty, kteří žili v jeho impériu, to neplatilo. Všem obyvatelům byla zaručena svoboda vyznání, fungovala mezinárodní pošta. Stejná práva a výsady získali také všechny státy, které si podrobil.

3.      Nacisté byli průkopníky v ochraně zvířat

Nacisté byli velmi ohleduplní ke zvířatům. Samotný Adolf Hitler byl vegetariánem. Během vlády nacistů bylo uzákoněných několik zákonů, které chránily zvířata před bolestivou smrtí.

4.      Papež Alexander VI. zachránil tisíce Židů

Papeže Alexandra VI. si historie pamatuje jako ďábelského papeže, který zneužíval svou moc, byl ochráncem rodiny Borgiové, jež byli nechvalně známí hédonistickými orgiemi a týráním. Z pohledu Židů byl jednoznačně hrdina. Když v roce 1492 vyhnalo Španělsko 9000 Židů, byl to právě papež Alexander VI., který jim zajistil ochranu a svobodu vyznání.

5.      Aaron Burr – hrdina žen a chudých

Aaron Burr je dodnes nechvalně známý jako viceprezident, který v souboji zabil jednoho z „otců zakladatelů“ Alexandra Hamiltona. Obyčejní lidé Aarona Burrona milovali, neboť bojoval za jejich práva. Stejně byl oblíbený mezi ženami. Podporoval hnutí za práva žen a také jeho dcera byla velmi vzdělaná.

6.      MaoCe-Tung přinesl mír do Číny

MaoCe-Tung vyvraždil více svých vlastních obyvatel než jakýkoli jiný vládce. Navzdory tomu všemu zavládl v zemi po dlouhých letech mír, jaký Čína roky neznala.

7.      Saddám Hussein podporoval vzdělání a zdravotní péči

Jeden z největších nepřátel USA na počátku 21. století, který spáchal neuvěřitelné zvěrstva. Navzdory tomu všemu investoval velké finance do rozvoje Iráku a zlepšil každodenní život Iráčanů.

8.      Pol Pot – oblíbenec farmářů z Kambodže

Během vlády PolPota přišla o život více než polovina kambodžské populace, obdivovali jeho vládu pouze farmáři.Pol Pot, dal chudým rolníkům mnohem více moci, než měli dosud.

9.      Práva žen se zvýšily za dobu vlády MuammaraKaddáfího

ColonelMuammarGadhafi byl krutým lídrem. Během boje porušoval všechny zákony, které upravují vedení války. Přesto podporoval sociální politiku, sociální rovnost, zajistil bezplatné všeobecné vzdělání pro muže i ženy a bezplatnou zdravotní péči pro všechny. V jeho osobní stráži působilo elitní komando žen, které se jmenovali Amazonky.

10. Ivan Hrozný postavil Rusko na nohy

Ivan Hrozný nechal zabít spoustu vlastních lidí,zavraždil i svého syna. Zavedl něco jako konstituční monarchii v Rusku. Jednotlivé provincie si volili svých vlastních správců. Navázal obchodní spojení s Anglií a Nizozemskem. Ekonomika rostla a obchod vzkvétal.

Autor příspěvku: Redakce