Jak je to s podporou nezaměstnanosti pro OSVČ

I pokud fungujete jako osoba samostatně výdělečně činná, můžete se v určitých případech přihlásit na úřad práce a zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Nemusíte kvůli tomu ukončovat živnost, stačí ji pouze přerušit. Přerušení podnikání ohlaste pomocí změnového listu na libovolném živnostenském úřadě, který pak za vás informuje také finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovnu. 

Než se vydáte na úřad práce, musíte si zajistit potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a vyměřovacím základu. O tato potvrzení musíte zažádat u okresní správy sociálního zabezpečení buď při přerušování činnosti, nebo samostatně. Žádost lze podat i elektronicky. V případě, že žádost neopatříte elektronickým podpisem či ji neodevzdáte osobně, zašle okresní správa podklady na adresu vašeho trvalého bydliště. 

Kdy budete zařazeni do evidence? 

Do evidence úřadu práce budete zařazení dnem podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Pokud žádost podáte do tří dnů od přerušení živnosti, zařadí vás úřad práce do evidence následující den po přerušení. Spolu s žádostí o zprostředkování zaměstnání můžete podat také žádost o podporu v nezaměstnanosti. 

Nárok na podporu 

Na podporu v nezaměstnanosti jako OSVČ máte nárok, pokud jste prokazatelně v posledních dvou letech po dobu alespoň 12 měsících odváděli zálohy na důchodové pojištění (započítává se i případná doba zaměstnání). Do této doby se započítávají i tzv. náhradní doby zaměstnání, tedy pobírání invalidního důchodu, péče o dítě do 4 let, péče o osobu závislou na pomoc jiné osoby, dlouhodobá dobrovolnická služba nebo dočasná pracovní neschopnost. 

Výše podpory se odvíjí od posledního vyměřovacího základu. První dva měsíce máte nárok na 65 %, další dva měsíce na 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 %. Podporu můžete pobírat až po dobu 11 měsíců, záleží na tom, kolik vám je let. Při věku do 50 let však můžete podporu pobírat maximálně 5 měsíců. 

Autor příspěvku: Redakce