Kdy se vyplatí vyhledat akreditovanou zkušební laboratoř?

Jestliže jste se právě ocitli před problém, kdy hledáte nadstandardní služby akreditované zkušební laboratoře, určitě chcete vsadit na společnost s letitou praxí a dlouhodobými zkušenostmi. Společnost CZ testing institute s.r.o. přináší služby s přidanou hodnotou a provede laboratorní zkoušky požární bezpečnosti s reakcí výrobků na oheň podle současně platné normy EN 45545-2. Testuje drážní vozidla, provádí statické, dynamické, fyzikální i chemické zkoušení odolnosti materiálů a jejich odborné stanoviska vám budou předána v dostatečně pochopitelném tvaru. Součástí servisu je i nabídnuté školení a vzdělávání. Zde jste opravdu u odborníků, kteří své práci rozumí. Společnost se také zabývá výzkumem a vývojem v oblastech přírodních a technických věd. Laboratoře požární bezpečnosti doplňuje laboratoř statických a dynamických zkoušek.

Laboratoř pro spolehlivostní zkoušky

Zkoušky spolehlivosti slouží zejména pro ověření životnosti konstrukčních spojů, součástek a uzlů vysoko-cyklovými zkouškami. Zdejší konstantně proškolovaní specialisté a odborníci umí být velkou podporou vašich R&D oddělení a návrhů parametrů RAMS/LCC s provedením verifikace údajů s provedením precizních zkoušek životnosti. Laboratoře s pneumatickým testovacím zařízením zkoušek životnosti s PLC řízením, dále klimakomorou ke zkouškám urychleného stárnutí s PLC řízením a v rozsahu teplot od -35°C do +55°C. K vybavení patří i sušárna vybavená přirozenou cirkulací vzduchu od +30°C do 200°C.

Laboratoř na fyzikálně-chemické zkoušky

Velmi často vyhledávanou službou klientů akreditované zkušební laboratoře jsou také zkoušky odolnosti zaměřené na výsledky působení chemických látek, zkoušky zaměřené na čištění v souladu s požadavky a zkoušky odolnosti zvolené povrchové úpravy. Testovat lze i za pomocí nedestruktivních metod, NDT, mikroskopií a ultrazvukem. Všechna zařízení procházejí precizní pravidelnou kalibrací k dosažení výsledků s co nejpřesnějším efektem. Při provádění měření a opakovatelnosti zkoušení je tak výsledek naprosto aktuální. Využít také můžete služeb v oblasti poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných stanovisek a interpretace vypracovaných výsledků. Se společností CZ testing institute s.r.o. porozumíte i zdánlivě nesrozumitelnému.

Autor příspěvku: Admin