Výběr zaměstnanců podle typologie. Jste osobností typu A, B nebo C?

Dělit velké množství lidí pouze do tří kategorií je hodně zjednodušené. Přesto z této typologie můžete zjistit, jak daná osoba pracuje, jak reaguje na stres a jaká onemocnění nebo zranění si může přivodit. To jsou poměrně zajímavé parametry pro zaměstnavatele. Zakladateli této typologie nejsou psychologové, jak by se mohlo zdát, ale dva kardiologové, pan Friedman a pan Rosenman. 

Typy osobností na základě čalounění 

Tito dva lékaři měli čekárnu společnou pro své pacienty. K opotřebování sedadel došlo poměrně rychle. Lékaři si pozvali čalouníka, který měl židle spravit. Ten se podivil nad tím, že s takovým způsobem opotřebení se nikde jinde nesetkal. Židle byly opotřebovány jinak, než je běžné. Lékaři na základě toho pozorovali své pacienty více než předtím. Zjistili, že kromě těch, kteří v čekárně klidně sedí, existují i ti, kteří se projevují nervózně – sedí na okraji židle, vstávají z ní, často se procházejí a podobně. A to bylo základem rozdělení osob do tří typů. 

Osobnost typu A 

Takovéto nervózní projevy pacientů v čekárně označili jako „osobnost typu A“. Kromě toho zjistili, že tyto osobnosti jsou náchylnější ke komplikacím se srdečním zdravím, vlivem toho, jak zvýšeně prožívají stres. Kromě toho, že hůře snáší stres, jsou osobnosti tohoto typu netrpělivější, se sklonem k podráždění. Častěji sledují čas a svou nevoli projevují velmi patrně. Na druhou stranu se jedná o přirozené vůdce, kteří svůj volný čas tráví prací. 

Osobnost typu B 

Lidé, kteří v čekárně čekali klidně, byli označeni za „osobnosti typu B“. Mají spíše flegmatické rysy, jsou pohodoví a trpěliví. Jejich práce nebývá nejrychlejší, je ale stabilní. Nejsou tak často ve stresu, a to ani v případě, že se jim nedaří dosáhnout svých cílů. Nejsou tolik soutěživí ani agresivní, jako osoby typu A. Uvolněnost osob typu B ale rozhodně nevede k nižší výkonnosti. Tyto osoby o svých pracovních úkonech více přemýšlí, mohou být kreativnější. 

Osobnost typu C 

Tyto osoby mají problém vyjadřovat své emoce, zejména negativní. Často je potlačují či skrývají. Vyhýbají se konfliktům, navenek působí příjemně a ochotně. Toto chování se ale může projevit skrytou agresivitou. 

Autor příspěvku: Redakce