Jaký řidičský průkaz je zapotřebí mít v zahraničí?

Léto je roční období, během kterého cestujeme hojně do zahraničí. Bohužel mnozí lidé si neuvědomují, že v zahraničí platí trochu jiná pravidla než v České republice – tedy hlavně co se řidičského průkazu týče. V současné době lidé sice mohou letět na dovolenou letadlem nebo mohou jet třeba autobusem, mnozí však volí cestování po své vlastní ose, a sice vlastním automobilem. Je pravdou, že takové cestování autem je sice skvělé, na druhou stranu se musí řidiči informovat o tom, jestli jim na všech místech na světě postačí jejich český řidičský průkaz. Jenže bohužel o tom se neinformují.  

Když si člověk pořídí automobil, už většinou má řidičský průkaz. Jenže ten samozřejmě neplatí po celém světě. Řidičský průkaz, který si vyřídíme v České republice, platí jenom v Evropě unii. Pokud chcete odcestovat dál, je třeba zažádat si o mezinárodní řidičský průkaz.  

Co je to mezinárodní řidičský průkaz? 

Pokud se rozhodnete odcestovat dál vlastní automobilem za Evropskou unii, budete k tomu potřebovat takzvaný mezinárodní řidičský průkaz, který se dělí na mezinárodní řidičský průkaz dle vídeňské úmluvy o silničním provozu a na mezinárodní řidičský průkaz dle ženevské úmluvy o silničním provozu. Tento mezinárodní řidičský průkaz platí vždy v zemích, které jsou signatáři dané úmluvy. Zatímco v některých zemích platí jen jeden řidičský průkaz z nich, v jiných klidně platí oba.  

Zatímco vídeňský řidičský průkaz trvá tři roky, mezinárodní řidičský průkaz dle ženevské úmluvy o silničním provozu platí jeden rok.  

Jak získat mezinárodní řidičský průkaz? 

Nabízí se také otázka, jak získat mezinárodní řidičský průkaz. Lze to tak, že na příslušném úřadě o něj zažádáte. Vydává se na počkání, poplatek je stanoven na padesát korun. Potřebovat budete jen vyplněný formulář, platný občanský a řidičský průkaz a také svou fotku. 

Autor příspěvku: Redakce